(1)
Wiley, D.; Hilton III, J. L. Defining OER-Enabled Pedagogy. IRRODL 2018, 19.